Ovo je arhivska verzija sajta koja se više ne ažurira
Posetite
www.erasmusplus.rs
za novi sajt Fondacije Tempus - Erazmus+ kancelarije u Srbiji.


This is web archive of Foundation Tempus website - not updated anymore
Visit www.erasmusplus.rs
for the new website of Foundation Tempus - Erasmus+ Office in Serbia.
  • English Language
  • srpski jezik

Obaveštenja na email

O Erasmus Mundus programu

Erasmus Mundus je program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija.

Program ima za cilj unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i međukulturnog razumevanja kroz saradnju sa partnerskim zemljama (zemlje koje nisu članice EU-prim. prev.). Njime se želi povećati atraktivnost i prepoznatljivost evropskog visokog obrazovanja širom sveta i Evropska unija kao jedan od centara izuzetnosti.

Konkretnije rečeno, program funkcioniše tako što studentima i nastavno-naučnom osoblju is svih zemalja sveta daje mogućnost upisa tj. uključivanja u postdiplomske studije na visoko-školskim institucijama Evropske unije i obratno tj. omogućava se mobilnost studenata i nastavnika iz EU u partnerske zemlje.

Evropska unija obezbeđuje stipendije kako za državljane partnerskih zemalja koji su primljeni na Erasmus Mundus master i doktorske studije u zemljama Evropske unije, tako i za EU državljene koji će studirati na partnerskim univerzitetima.

Svi Erasmus Mundus master i doktorski programi vode ka dobijanju dvostruke ili višestruke diplome pošto je studiranje na barem dva univerziteta unutar konzorcijuma obavezno.

Erasmus Mundus program raspolaže sa budžetom od 930 miliona eura od koga se 90% izdvaja na stipendije a preostali deo, dodeljuje se kao neposredna podrška univerzitetima učesnicima za organizacione pripreme.

Program EM se sastoji iz tri aktivnosti

1

Akcija 1: Erasmus Mundus master (akcija 1A) i doktorske (akcija 1B) studije koje predstavljaju centralni deo EM programa

Master i/ili doktorski programi organizuju se unutar konzorcijuma sastavljenih od visokoškolskih institucija u barem tri različite EU i/ili partnerske zemlje. Programi podrazumevaju studiranje na najmanje dve od tri ponuđene visokoškolske institucije što vodi ka dobijanju dvostrukih, višestrukih ili zajedničkih diploma.

2

Akcija 2: Erasmus Mundus saradnja (ranije “EM Spoljni prozor" – External Cooperation Window)

Akcija 2 podržava projekte kojima se uspostavlja saradnja među EU i partnerskih visokoškolskih institucija sa ciljem izvođenja što većeg broja mobilnosti (studentskih i nastavno-naučnog osoblja). Projektima se predviđa dodela stipendija za učesnike razmene iz partnerskih i EU zemalja. Visina stipendija zavisi od prethodno definisanih prioriteta partnerskih zemalja, zatim nivoa studija ili međusobnih dogovora partnera.

3

Akcija 3: Širenje atraktivnosti

EM podržava i projekte čiji je cilj širenje dostupnosti, atraktivnosti i uopšte informacija o evropskom obrazovnom prostoru. Ključni aspekt je internacionalizacija visokog obrazovanja i međusobno priznavanje kvalifikacija sa partnerskim zemljama. U ovoj akciji pored visokoškolskih mogu učestovati i ostale institucije – javna i privatna preduzećima koja imaju aktivnu ulogu u oblasti visokog obrazovanja. Novina u drugoj fazi programa je to što u okviru ove akcije partnerstvo mogu činiti najmanje 3 institucije iz EU i 2 iz partnerskih zemalja.

Trenutno je u toku Erasmus Mundus II faza koja traje od 2009. do 2013. i nastavak je prve faze programa koja je pokrivala period 2004-2008.

Detaljnije informacije o programu i uslovima konkurisanja može se naći u Vodiču za program.